Fara í efni

Innskráning

 

Persónuverndarstefna Ásbjörns

Ásbirni Ólafssyni ehf. er umhugað um persónuvernd og öryggi gagna sem fyrirtækið meðhöndlar. Í persónuverndarstefnu Ásbjörns kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er safnað og hvernig farið er með slík gögn. Markmið okkar er að starfsmenn, viðskiptavinir, aðrir viðsemjendur og einstaklingar, eins og við á hverju sinni, séu upplýstir um hvernig fyrirtækið safnar og vinnur persónuupplýsingarnar.

 

Ábyrgð

Ásbjörn Ólafsson ehf. kt. 430169-2709, hér eftir nefnt Ásbjörn eða Fyrirtækið, vinnur eða meðhöndlar persónuupplýsingar sem fyrirtækið safnar ýmist sem ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili. Ásbjörn hefur aðsetur að Köllunarklettsvegi 6, 104 Reykjavík, og er ábyrgðaraðili þeirra persónuupplýsinga sem veittar eru fyrirtækinu. 

 

Söfnun og meðhöndlun persónuupplýsinga

Ásbjörn safnar upplýsingum um starfsmenn, viðskiptavini, og birgja sem fyrirtækinu er skylt að varðveita í samræmi við lög og reglur, samninga, samþykki hins skráða eða vegna annarra lögmætra hagsmuna ábyrgðaraðila.  

Ásbjörn safnar persónupplýsingum um viðskiptavini sína í þrennskonar tilgangi; til að veita þeim aðgang að vörum og þjónustu í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga, til að tryggja að þjónusta sé löguð að þeirra þörfum og til að miðla til þeirra upplýsingum í markaðslegum tilgangi.  

Ásbjörn safnar einungis upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að veita ráðgjöf eða þjónustu hverju sinni. Kjósi viðskiptavinur að veita ekki persónuupplýsingar er möguleiki á að Ásbjörn geti ekki útvegað viðkomandi aðila vörur eða veitt þjónustu. 

 

Miðlun persónuupplýsinga

Ásbjörn nýtir aldrei persónuupplýsingar í öðrum tilgangi en þeim sem þær voru safnaðar fyrir.  Fyrirtækið geymir aldrei persónuupplýsingar lengur en nauðsynlegt þykir í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga. 

Ásbjörn miðlar ekki persónuupplýsingum til þriðja aðila nema að fengnu samþykki eða í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga. Ásbirni er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila (vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi eða verktaki á vegum fyrirtækisins, og þá í þeim tilgangi að ljúka við verkefni eða veita viðskiptavinum þjónustu eða vöru sem viðskiptavinur hefur gert samkomulag um. Ásbjörn afhendir vinnsluaðilum einungis þær persónuupplýsingar sem þykja nauðsynlegar til að ná framangreindum tilgangi. 

Í þeim tilfellum þegar þriðji aðili (vinnsluaðili) fær aðgang að persónuupplýsingum, tryggir Ásbjörn trúnað og að gögnum sé eytt að vinnslu lokinni. Ásbjörn leigir aldrei eða selur persónulegar upplýsingar um viðskiptavini.

 

Öryggi gagna

Ásbjörn leggur áherslu á að tryggja að varðveislu persónuupplýsinga sé háttað á öruggan máta. Ásbjörn tryggir að viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir séu gerðar til að tryggja mesta öryggi gagna hverju sinni. 

 

Vafrakökustefna (cookie policy)

Skoða vafrakökustefnuna